Liên Hệ

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website TMĐT Joolux:

Website TMĐT https://community.joolux.com

Chủ quản: Công ty Cổ Phần Coziland

Địa chỉ: Saigon Royal, 34 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 028 2239 8484       Email: info@joolux.com