• 39887027_10215864516898546_3649835982343110656_n
  • 39883792_10215864508778343_4670206803261259776_n
  • 39957106_10215864509178353_4776918108998729728_n
  • 39919807_10215864508338332_4333520541651566592_n

Mô tả

8 sue mini chanel bag blue caviar 
Used 97% 
Pk cloth bag + card also 
Prices super love: 48 million

Túi Chanel Mini 8 Sue Caviar

48.000.000 

Chia sẻ cho bạn bè
Trương Trúc Ngân 4 sản phẩm
Theo dõi