• 40029785_2039796669665033_6533781430684614656_n
  • 40105738_2039797079664992_5866427307698159616_n
  • 40029785_2039796669665033_6533781430684614656_n
  • 40081417_2039797496331617_4886703498923606016_n
  • 40009876_2039797329664967_4534636779038310400_n

Mô tả

Mới sd wa 2 lần đi tiệc, túi mới 98-99% trong ngoài sạch đẹp k vết gì ngoài khóa xước dăm ở khóa khôg tránh khỏi 

Túi Gucci

45.000.000 

Chia sẻ cho bạn bè
Tit Tôm 2 sản phẩm
Theo dõi