• 69684475_873447763028498_5460034341054709760_n
  • 69333799_873447893028485_7525532934594363392_n
  • 69607156_873447803028494_7447310202765836288_n
  • 69802145_873447796361828_6519891386190266368_n

Mô tả

Chanel vintage bag k phụ kiện, tình trạng như ảnh

Túi xách Chanel Vintage

22.000.000 

Chia sẻ cho bạn bè
vikinguyen 48 sản phẩm
Theo dõi